คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 ก.ค.62
(อ่าน 65)

  หัวข้อข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49,990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,490 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,194 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (480 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (600 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready