คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 ก.ค.62
(อ่าน 33)

  หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,350 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเลเซอร์) จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (250 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready