คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 30 ส.ค.62
(อ่าน 89)

  หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,350 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเลเซอร์) จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,120 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อ จำนวน 40 ตัว (6,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาสามัญประจำบ้าน) (2,970 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว (482 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (1,242 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,352 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสนาม (ร่ม) (2,400 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready