คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 29 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 29 มิ.ย.62
(อ่าน 99)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,356 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,172 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาซ่อมเครื่อง ipad จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,926 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (850 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,350 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,080 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (620 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,680 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (504 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (410 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,148 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,270 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,130 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (360 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (710 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,520 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (888 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,741 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,796 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (280 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,300 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready