ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 24 ก.ค.62
(อ่าน 177)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาให้เช่าพื้นที่ 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2563) ดังนี้

1. ศูนย์อาหาร 1  จำนวน 33 ร้าน
    - ร้านข้าวแกง จำนวน 4 ร้าน
    - ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 4 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียว ประเภท ก จำนวน 8 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียว ประเภท ข จำนวน 3 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียว ประเภท ค จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านเครื่องดื่ม จำนวน 7 ร้าน
    - ร้านผลไม้และร้านอาหารว่าง จำนวน 6 ร้าน

2. ศูนย์อาหาร 2 จำนวน 10 ร้าน
    - ร้านอาหารตามสั่ง/ร้านข้าวแกง จำนวน 2 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียวประเภท ก จำนวน 3 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียวประเภท ข จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารว่าง (ซุ้มรถเข็น) จำนวน 3 ร้าน

กำหนดยื่นใบสมัคร
: 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอรายการอาหาร หรือเครื่องดื่ม พร้อมราคาและรูปภาพตัวอย่างฯ : 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหา : 24 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อใบสมัคราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้องพัสดุ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 7431 7600 ต่อ 7418

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready