คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 30 ส.ค.62
(อ่าน 188)

  หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (Solid State Driver) จำนว 21 ตัว (17,850 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี CALCIUM LIGHT BT-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,420 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับรายวิชาปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (71,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (48,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (97,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับรายวิชาปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (91,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (89,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์ชุดอ่างล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับรายวิชาปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (129,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,474 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,142.75 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (10,560 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (2,190 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) (200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (635 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (310 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3.120 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (39,690 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ (31,203 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,584 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready