ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 3 ก.ย.62
(อ่าน 104)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (876 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,716 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (876 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับจัดจ้างทำเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,716 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready