ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 40 เครื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 18 ก.ค.62
(อ่าน 117)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 40 เครื่อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 40 เครื่อง โดยมีราคาเริ่มต้นประมูล 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดการขาย : 18 กรกฎาคม 2562 โดยเริ่มประมูลเวลา 10.00 น. สิ้นสุดเวลา 10.15 น. (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น) เริ่มลงชื่อประมูล เวลา 09.30 - 09.45 น.

ผู้สนใจ : ติดต่อลงชื่อขอรับเอกสารและดูรายละเอียดพัสดุได้ที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อาคาร 7 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready