สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 9 ส.ค.62
(อ่าน 124)

  หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready