คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 17 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 3 ก.ย.62
(อ่าน 995)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้เรียนรู้ประสบการณ์และปรัชญาในการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ(ศิลปินแห่งชาติสัญจร)  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ 11 ฐานศิลปะ ดังนี้

ฐานศิลปะ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะสู่บุคลากรทางการศึกษา
ฐานศิลปะ 2 เทคนิคจิตรกรรม
ฐานศิลปะ 3 เทคนิคภาพพิมพ์
ฐานศิลปะ 4 เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม
ฐานศิลปะ 5 เทคนิคประติมากรรม
ฐานศิลปะ 6 เทคนิคสถาปัตยกรรมศิลป์
ฐานศิลปะ 7 เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
ฐานศิลปะ 8 การสร้างสรรค์เรื่องสั้น / นวนิยาย / บทความ
ฐานศิลปะ 9 การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์
ฐานศิลปะ 10 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพลงไทยสากล
ฐานศิลปะ 11 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง การขับร้องลูกทุ่ง

ผู้สนใจ : ติดต่อเข้าร่วมโครงการโดยแจ้งความประสงค์มายัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-7619 (ติดต่อคุณชนัญญา) Email :  fineart@tsu.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

 หนังสือเชิญ

 กำหนดการ

 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready