คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 18 ก.ย.62
(อ่าน 26)

  หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99,998.99 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษเซลโลเฟน จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,630 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,620 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,474 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี CALCIUM LIGHT BT-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,260 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (97,236.25 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือสารเคมี (น้ำยางสำหรับทำถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,280 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์เครื่องปั่นสารเคมีแบบลูกกลิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (880 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำขั้นสแตนเลสสำหรับวางอุปกรณ์เครื่องแก้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอ่างสเเตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready