ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการซ่อมเตาเผาเซรามิก จำนวน 2 รายการ (เตาไฟฟ้าและเตาเเก๊ส)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 30 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.62
(อ่าน 84)

  หัวข้อข่าว : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการซ่อมเตาเผาเซรามิก จำนวน 2 รายการ (เตาไฟฟ้าและเตาเเก๊ส)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready