สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 4 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 26 ก.ย.62
(อ่าน 618)

  หัวข้อข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ สังกัดสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความขยันอดทนในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียง
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
7. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา/บ่มเพาะธุรกิจ/การทำงานร่วมภาคเอกชน อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
9. มีเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีลงพื้นที่
10. กรณีผ่านการคัดเลือก ต้องมีบุคคลอ้างอิง ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานภาคเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : 6-18 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 กันยายน 2562

สอบข้อเขียน : 20 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน : 23 กันยายน 2562

สอบสัมภาษณ์ : 24 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : 26 กันยายน 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศํพท์ 086 4908937 


 ประกาศ

 ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready