คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 2 พ.ย.62
(อ่าน 112)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (910 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,075 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,310 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,890 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (985 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,430 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,144 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,040 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,903.85 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,760 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,904 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,490 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,608 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,690 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน  2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,752 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,980 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready