คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.62
(อ่าน 120)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (298 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้กดน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,550 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสาร "อินทนิลทักษิณสาร" จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,662 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,575 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (298 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ๋อมแซม Ipad จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,850 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (299 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า่งเหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า่งเหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (585 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (590 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,874 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (53,060 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,877 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (180 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (799 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,230 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,650 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,304 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,636 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,284 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,206 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเวที จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,880 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (530 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready