คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 18 ม.ค.63
(อ่าน 213)

  หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,950 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายภาพทึบแสง/เครื่องฉายแผ่นภาพ (Visualizer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (77,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครือ่งสำรองไฟ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,670 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,224 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงาน) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready