ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซื่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 3 ธ.ค.62
(อ่าน 340)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซื่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสโมรสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2555

 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสโมรสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready