รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 16 ธ.ค.62
(อ่าน 2415)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ 
    - หากมีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ หรืองานสารบรรณ หรืองานพัฒนานิสิต หรืองานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการ หรือการจัดการ หรือการประสานงานโครงการ หรือกิจกรรมด้านวิชาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน)
    - มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ให้แนบหลักฐาน)

4. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 16 ธันวาคม 2562 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready