เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "สมุนไพร ก้าวไกลไปพร้อม กระท่อม กัญชา กับภูมิปัญญา สมุนไพรไทยวิถีนิเวศน์ภาคใต้" ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.62
(อ่าน 708)

  หัวข้อข่าว : เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "สมุนไพร ก้าวไกลไปพร้อม กระท่อม กัญชา กับภูมิปัญญา สมุนไพรไทยวิถีนิเวศน์ภาคใต้" ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
    เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "สมุนไพร ก้าวไกลไปพร้อม กระท่อม กัญชา กับภูมิปัญญา สมุนไพรไทยวิถีนิเวศน์ภาคใต้" ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

   การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ สามารถซื้อบัตรลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ คณะเทคโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยท่านสามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 

       1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องเว็บไซต์    :    https://forms.gle/GZzLNH9xpyLLn8Pt9
     

       2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง qr code
 
 
 

 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready