เชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 6 ธ.ค.62
(อ่าน 604)

  หัวข้อข่าว : เชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 เชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ  สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

---------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

13.30-15.00 น.
         -- เสวนา “ประวัติศาสตร์ชุมชนฯ กับการอนุรักษ์ฯ ตามแนวทางพ่อ”  โดย  ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา  นักวิชาการ/กลุ่มอนุรักษ์ภาคี/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

15.00-17.00 น.
         -- กิจกรรม “แต่งเติมหนุนเสริม “สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙” เพื่อเป็นพระราชกุศลฯ
         -- กิจกรรมความร่วมแรงร่วมใจระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณกับประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

18.00-21.00 น.
         -- กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”
         -- กิจกรรม “จุดเทียนและดนตรีน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 
         -- กิจกรรมวงน้ำชา พูดคุย แลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

---------------------------------------------------------------------

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready