ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE) ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 31 ม.ค.63
(อ่าน 555)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE) ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
           ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE)

     ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด  จังหวัดสงขลา
 
     วิทยากรโดย รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ (AUN-QA Lead Assessor) อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
         
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready