ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 13 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 3 มี.ค.63
(อ่าน 346)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   ประกาศ

   ใบสมัครเข้ารับการสรรหา

   แบบเสนอชื่อ

   แบบแสดงเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา

   แบบประวัติการศึกษา และการทำงานผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready