ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 12 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 15 ก.พ.63
(อ่าน 74)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับขอจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับขอจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (342 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับขอจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,960 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (53,179 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready