โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 20 ก.พ.63
(อ่าน 64)

  หัวข้อข่าว : โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อเครื่อง TOTO-LINKS808 8Port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (450 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มตรา ม.ทักษิณ เฟรช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (88,596 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อน้ำมันรถมอเตอร์ไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (92,130 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อหมึกเลเซอร์HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและของใช้อื่น ๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,685 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างทำสมุดกระดาษรายงาน ตรา ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready