คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 7 มี.ค.63
(อ่าน 64)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (69,550 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,298 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,420 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23,540 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (52,375 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready