คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 6 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 7 มี.ค.63
(อ่าน 62)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,540 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (596 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,856.50 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,665 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจก จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม IPAD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,498 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (298 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (54,080 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,500 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready