คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 7 มี.ค.63
(อ่าน 68)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,940 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26,215 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,380 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (450 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกระจก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,145 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,424 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,294 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,640 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready