แจ้งระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 28 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.63
(อ่าน 1862)

  หัวข้อข่าว : แจ้งระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

      เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเส้นทางหลักออกสู่ภายนอก ซึ่งใช้บริการของ Uninet ขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต สารสนเทศ และเว็บไซด์หน่วยงานต่างๆ (บางหน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่สามารถเรียกใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย และส่งผลกระทบต่อสถาบันทักษิณคดีศึกษา ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย       
     
       สำหรับบุคลากรและนิสิต ที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบที่ไม่สามารถเรียกใช้งานจากภายนอกได้ให้ใช้ระบบ VPN ตามคู่มือในหน้าเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย โดยให้เรียก vpn ไปที่ 118.172.252.2 แทนที่ 202.28.66.1 ศึกษาคู่มือ vpn ที่ www.tsu.ac.th

       ทางผู้ดูแลระบบกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready