ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 6 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 3 เม.ย.63
(อ่าน 503)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ


 BOQ

  แบบรูปรายการ1

  แบบรูปรายการ2

  แบบรูปรายการ3

  แบบรูปรายการ4

  แบบรูปรายการ5
 
 

  แบบรูปรายการ8

  แบบรูปรายการ9

 รายการประกอบแบบ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready