ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร จ้างก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์และปรับปรุงเส้นทางเดินชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาแบบบันไดมีหลังคาคลุม (Cover Way)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 9 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 9 เม.ย.63
(อ่าน 134)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร จ้างก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์และปรับปรุงเส้นทางเดินชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาแบบบันไดมีหลังคาคลุม (Cover Way)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready