คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธูุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 6 พ.ค.63
(อ่าน 390)

  หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธูุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้

- MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 1.5 ปี
- DBA หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจ : ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317618 
- Facebook : ecba.tsu.ac.th
- Website : www.ecba.tsu.ac.th
- Email : ecba@tsu.ac.th

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready