ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดจุดคัดกรองเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.63
(อ่าน 342)

  หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดจุดคัดกรองเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready