ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 29 เม.ย.63 หมดอายุข่าว 31 พ.ค.63
(อ่าน 8729)

  หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ระดับปริญญาตรี

 ระดับปริญญาโท 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready