คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 8 มิ.ย.63
(อ่าน 33)

  หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 1.5 ปี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดและรับสมัครทาง http://admission.tsu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 074-317618 Facebook : ecba.tsu.ac.th Website : www.ecba.tsu.ac.th Email : ecba@tsu.ac.th 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready