มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา แจ้งวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันฮารีรายอ(อีดิ้ลฟิตริ)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 21 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 25 พ.ค.63
(อ่าน 149)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา แจ้งวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันฮารีรายอ(อีดิ้ลฟิตริ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 


 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready