ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 28 พ.ค.63
(อ่าน 87)

  หัวข้อข่าว : ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready