ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ Server และรองรับการบริหารงานการจัดการออนไลน์ ตามภารกิจการประชุมออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 22 มิ.ย.63
(อ่าน 23)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ Server และรองรับการบริหารงานการจัดการออนไลน์ ตามภารกิจการประชุมออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready