ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.63
(อ่าน 902)

  หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready