ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการการใช้สนามกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 22 ก.ค.63
(อ่าน 180)

  หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการการใช้สนามกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready