สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 7 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 23 ก.ค.63
(อ่าน 68)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาเขตสงขลา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (55,945.30 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (71,690 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,587.25 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (68,317.05 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,112.20 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (70,094 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (41,531.60 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (69,117 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (59,861 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,352 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อเครื่องนำเสนอภาพยี่ห้อ RAZR รุ่น EV-590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,700 บาท)วิทยาเขตพัทลุง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 11 รายชื่อ  (11 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (62,028 บาท)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา  จำนวน 14 รายชื่อ (14 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (88,468 บาท)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา  จำนวน 68 รายชื่อ (199 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (71,947.20 บาท)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 12 รายชื่อ (12 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (87,064.65 บาท)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 21 รายชื่อ (21 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (94,265 บาท)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready