ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 26 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 2 ก.ค.63
(อ่าน 87)

  หัวข้อข่าว : ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นการคัดเลือกผ่านทางะรบบ Cisco Webex Meetings นั้น จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดังแนบ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready