ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 29 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 3 ก.ค.63
(อ่าน 27)

  หัวข้อข่าว : ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ร้าน ดังนี้

1. ร้านข้าวแกง ไทย-พุทธ จำนวน 2 ร้าน
2. ร้านอาหารตามสั่ง ไทย-พุทธ จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านอาหารจานเดียวประเภท ก จำนวน 1 ร้าน
4. ร้านอาหารจานเดียวประเภท ข จำนวน 2 ร้าน
5. ร้านอาหารว่าง จำนวน 1 ร้าน


กำหนดยื่นใบสมัคร : 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องสำนักงานศูนย์อาหาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานศูนย์อาหาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดสัมภาษณ์และนำเสนอรายการอาหารหรือเครื่องดื่ม พร้อมราคาและรูปภาพตัวอย่างฯ : 2 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหา : 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ห้องสำนักงานศูนย์อาหาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready