ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2563 (โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 21 ก.ย.63
(อ่าน 113)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2563 (โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,471 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,880 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อน้ำมันรถมอเตอร์ไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำรับการจัดซื้อน้ำดื่มตรา ม.ทักษิณ เฟรช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (59,307.96 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซือสินอุปโภคบริโภค จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,275 บาท)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,837.93 บาท)


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready