ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 21 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 21 ก.ย.63
(อ่าน 239)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาอื่นที่่สัมพันธ์กัน จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการพยาบาลชุมชน หรือสาขาอื่นที่สัมพันะ์กัน จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน จำนวน 1 อัตรา

เนื่องด้วยไม่มีผู้ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลอืก จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready