ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2563 (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 17 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 25 ก.ย.63
(อ่าน 110)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนสิงหาคม 2563 (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49,523 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (66,390 บาท) 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready