สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การตลาดออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 31 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 19 ก.ย.63
(อ่าน 363)

  หัวข้อข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การตลาดออนไลน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ‘การตลาดออนไลน์  โดย AIS ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : เวลา 9.30 - 12.00 น. : LIVE สด ผ่าน เพจ ICEI TSU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) โดยมีหัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 Idol Guide

หัวข้อที่ 2 Content Creator : Infographic By Canva

หัวข้อที่ 3 Content Creator : VDO By VIVA VEDIO


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready