แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงหลังการสอบกลางภาค)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 31 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.63
(อ่าน 449)

  หัวข้อข่าว : แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงหลังการสอบกลางภาค)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready