โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพัทลุง)
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 28 ก.ย.63
(อ่าน 6769)

  หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพัทลุง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน : 28 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสอบแข่งขัน : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 0 7460 9667

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready