ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 16 ต.ค.63
(อ่าน 313)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ระดับมหาวิทยาลัย

 ระดับส่วนงาน









 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready