สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 12 ต.ค.63
(อ่าน 149)

  หัวข้อข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่มีไอเดียธุรกิจและอยากเป็นผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) โดยทีมที่มีศักยภาพจะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบสูงสุด 100,000 บาท/ทีม

คุณสมบัติ
1. นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณหรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี ที่มีแนวคิดธุรกิจและอยากเป็นผู้ประกอบการ รวมทีมกันอย่างน้อย 3-5 คน/ทีม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงลึกและมีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2563 โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/2Dy7V2K4MKonLCsZ6

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (คุณสุกัลยา สังข์ทอง) ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ โทร 087-2751098  E-mail: sukanya.envi@gmail.com

 
 รายละเอียด 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready