บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 15 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.63
(อ่าน 870)

  หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
    - สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง)

กำหนดรับสมัคร :  19-29 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสอบและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ : 29 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317655

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์